Skip to main content
Доклад

Актуални практики в наказателното правосъдие във връзка с жертвите на престъпления

Докладът „Актуални практики в наказателното правосъдие във връзка с жертвите на престъпления“ е изготвен като част от инициативата Усъвършенстване на подхода на наказателното правосъдие към жертвите на престъпления (RE-JUST) чрез кабинетни проучвания и искания за информация до заинтересуваните институции и организации. Той се основава на дългогодишните наблюдения и проучвания на Центъра за изследване на демокрацията върху положението на жертвите на престъпления в страната и представлява общ преглед на подходите и методите, използвани от полицията и органите на съдебната власт спрямо жертвите, участващи в производството като свидетели или в други процесуални качества. Набелязани са основните препятствия пред достъпа им до правосъдие, както и несъответствията на правната уредба с европейските и глобални стандарти.

С финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.