Skip to main content
Книга

Културна и гражданска ориентация на лица, търсещи убежище и получили международна закрила

Тази публикация цели да подпомогне работата на обучители в осъществяването на културна и гражданска ориентация на лица, търсещи убежище и получили международна закрила в България. Тя предоставя систематизирана информация по основни теми на културната и гражданска ориентация, както и набор от методи и техники на обучение.Предложена е цялостна обучителна програма, която да улесни адаптацията и интеграцията на бежанци, на основата на комплексно запознаване с приемното общество и активно взаимодействие с живата гражданска, социална и културна среда в страната.

С финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на

Европейския съюз

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.