Skip to main content
Годишeн доклад

Годишен отчет 2022

През изминалата година работата на Центъра за изследване на демокрацията беше неразривно свързана с продължаващия политически дебат относно реакцията на Европа и Запада спрямо нахлуването на Русия в Украйна и смекчаването на последиците от него, както в европейски, така и в световен мащаб.

Използвайки безскрупулно най-мощното си външнополитическо оръжие – енергията – Кремъл разединява Европа и отслабва способността ѝ да формира единен отговор на агресията. Време е европейските лидери да признаят прекомерната зависимост на Европа от руските изкопаеми горива и да се противопоставят на все по-интензивните опити на Кремъл да разиграва енергийната карта. През последната година Центърът задълбочи усилията си за разобличаване на Кремълския наръчник в енергетиката и на олигархичните мрежи, способстващи за завладяване на държавата, незаконни финансови потоци, дезинформация и стратегическа корупция, и позволяващи на Русия да превръща енергията в оръжие. През 2022 г. Центърът създаде Индекс на рисковете за енергийната и климатичната сигурност – значим практически инструмент за формулиране на съгласувани евроатлантически политики и за подпомагане създаването на стабилен Европейски енергиен съюз, насочен към основните енергийни и климатични уязвимости на държавите членки. Организацията работи за определяне на националните и регионалните политически приоритети за преодоляване на авторитарното геоикономическо влияние на Русия в сътрудничество с политическите кръгове в Брюксел, Берлин, Рим, София и Югоизточна Европа. Един от най-важните приоритети по пътя към тази цел е ускоряването на зеления преход в Европа, за което Центърът вече е разработил базирани на данни решения. Тези инструменти предлагат подробни варианти за съгласуване на краткосрочните, традиционни подходи към енергийната сигурност и дългосрочните приоритети на прехода към нисковъглеродна икономика. Енергийните експерти на Центъра работят и за насърчаване използването на офшорна вятърна енергия в България и Румъния, която има значителен потенциал за укрепване на енергийната сигурност на двете страни.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.