Skip to main content
Доклад

Доклад за оценка на корупцията 2000

Докладът за оценка на корупцията 2000 за втора поредна година прави опит за очертаване на общата рамка и конкретните измерения на корупционните практики в България, разгледани в тяхната динамика. Както и досега, при формирането на оценъчните критерии бяха взети предвид авторитетни международни анализи и вътрешни индекси за оценка на степента на разпространение и честотата на проявление на различните форми на корупционно поведение.

Анализът на Корупционните индекси на Коалиция 2000 показва, че през изминалата година корупцията продължава да бъде оценявана от общественото мнение като едно от най-труднопреодолимите препятствия в развитието на България. Като по-значими от нея обществени проблеми гражданите посочват единствено безработицата, ниските доходи и бедността. При това, спрямо предходната година се наблюдава покачване нивото на оценките за социалната значимост на този феномен. Последният факт свидетелства, че според общественото мнение, все още липсват достатъчно ефективни средства за ограничаването на корупционните практики до приемливо равнище.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.