Skip to main content
Книга

Конвенционалната престъпност в България: равнища и тенденции

Конвенционалната престъпност съставя основния масив на престъпленията, а нейното равнище и тенденции определят състоянието и промените в общата криминогенна обстановка в страната. От друга страна, необходимостта от повишаване ефективността на правозащитните органи в борбата срещу престъпността като цяло се превърна в един от най-наболелите приоритети след влизането на България в Европейския съюз. В тези условия както оценката за равнищата на конвенционалната престъпност в страната, така и оценката за дейността на полицията вече не са монопол на съответните специализирани държавни институции. Всичко това още повече налага конвенционалната престъпност да се оценява в нейната динамика чрез общопризнати стандарти, критерии и подходи.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.