Skip to main content
Доклад

Сборник добри практики относно жертвите на престъпления и наказателното правосъдие

В духа на член 47 от Хартата за основните права на Европейския съюз, жертвите на престъпления следва да бъдат считани за потърпевши от престъпното деяние и трябва да бъдат защитени от повторна виктимизация, както и да имат достъп до правосъдие и право да участват в наказателното производство.

Настоящата публикация представя добри практики от няколко държави членки, като някои обхващат защитата на всички жертви на престъпления, докато други са свързани с определен тип жертви. Практиките са събрани от всички етапи на наказателното производство: разследване, наказателно преследване и съдебно производство. Информацията е получена чрез кабинетно проучване (анализ на законодателството, съдебната практика, стратегии и програми) и чрез въпросници към институции и организации с правомощия и компетентности в областта на правосъдието и на защитата на правата на жертвите (министерства, съдилища, прокуратури, държавни агенции, правоохранителни органи, неправителствени организации и т.н.).

С финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.