Skip to main content
Доклад

Сравнителни правни изследвания

Процесуалните права в наказателни производства, свързани с противодействието на тероризма

Автори

Докладът подчертава необходимостта от неотстъпно следване на установените принципи на наказателното правосъдие в контекста на противодействието на тероризма и радикализацията. Основната теза, застъпена в публикацията, е, че спазването на нормите на наказателното правосъдие е най-важната предпоставка за разработването на ефективни и устойчиви, изградени на доверие стратегии и подходи за противодействие на радикализацията и тероризма, които повишават гражданската и националната сигурност. Във втората част на доклада се прави тематичен преглед на приложимото международно и европейско законодателство с цел изясняване на правното измерение на понятията тероризъм и радикализация. В третата част се разглеждат международните, европейските и националните правни инструменти за защита на процесуалните права на заподозрените и обвиняемите лица в хода на наказателното производство. В четвъртата част се обобщават усилията в международен, европейски и национален мащаб, насочени към спазването на процесуалните права при антитерористичната дейност, с приоритет на дебата за повишаване на сигурността и отраженията ѝ върху вътрешната и външната политика на ЕС. Публикацията е разработена в рамките на инициативата FAIRNESS: Implementation of the Stockholm’s Roadmap in Cases of Terrorism and Radicalisation.

С финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.