Skip to main content
Книга

ЧИСТО БЪДЕЩЕ: План за действие срещу корупцията, мониторинг и индекси за оценка на корупцията

Планът за действие срещу корупцията бе приет през ноември 1998 г. в София на първия Обществено-политически форум. С този основен документ бе направен опит за синхронизиране приоритетите на демократичната реформа с антикорупционните инициативи. Самото обстоятелство, че Коалиция 2000 съумя да предложи на обществото разгърната програма, съдържаща както общия идеен контекст, така и конкретни решения и реформи с антикорупционна насоченост, бе несъмнен успех. Планът за действие срещу корупцията придоби самостоятелна ценност като документ, на който се позоваваха в България и който бе ползван като образец при очертаването на националните приоритети срещу корупцията в други държави. На Джордж Сорос принадлежат думите, че българският антикорупционен план е най-всеобхватният и амбициозен документ от този тип.
 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.