Skip to main content
Доклад

Развитие на гражданското общество в България

Тенденции и рискове

Настоящият анализ е посветен на основните тенденции и рискове пред развитието на гражданското общество в България. Идентифицирани са три групи от рискове, свързани с осъществяването на публично-частни партньорства, завладяването на гражданското общество от страна на политици и висши администратори в централната и местни власти, както и с извършването на стопанска дейност от страна на нестопанските организации. Предлагат се законодателни промени и мерки, насочени към държавни и общински структури, които участват в нестопански организации, както и мерки, насочени към саморегулация и по-голяма прозрачност на „третия сектор”.

Представяне на доклад: Развитие на гражданското общество в България: тенденции и рискове, 30 септември 2010 г.
Медиите за доклада

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.