Skip to main content
Доклад

Първоначално реагиране при умишлено причинени ХБРЯ инциденти

Насоки за обучение и подготовка

Настоящата публикация е предназначена за подпомагане на обучението и подготовката на екипите за първоначално реагиране относно превенцията и управлението на химически, биологични, радиационни и ядрени (ХБРЯ) рискове за сигурността. Насоките разглеждат управлението на рисковете от злоупотреба с ХБРЯ материали и свързаната с тях информация, като подчертава контекстът и сложността на умишлено причинените ХБРЯ инциденти. Това позволява да се разгледат различни подходи, мерки и инструменти, които биха могли да се използват за разработване на подходящи стратегии за реагиране, така че да се насърчават иновациите в областта на сигурността и изграждането на устойчив капацитет. Насоките съдържат пет тематични упражнения, базирани на сценарии, които обхващат следните теми:

  • ХБРЯ сигурност и "вътрешната заплаха".
  • ХБРЯ сигурност и киберпрестъпност.
  • ХБРЯ сигурност, злоупотреба с експлозиви и защита на критична инфраструктура.
  • ХБРЯ сигурност и въздействието на новите технологии.
  • ХБРЯ сигурност и рискът от фалшиви сигнали.

Тъй като Насоките съдържат чувствителна информация, те са предназначени за разпространение само сред представители и служители на релевантни специализирани структури и звена.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.