Skip to main content
Доклад

Въздействието на войната в Украйна върху незаконните финансови потоци в Югоизточна Европа

Незаконните финансови потоци подхранват престъпното поведение, отслабват капацитета на правителствата, подкопават върховенството на закона и застрашават бизнес средата. Тези потоци източват публични ресурси като по този начин подкопават доверието в държавните институции. Това се отнася особено за потоците, които произхождат от икономики, в които няма ефективно разделение или независимост на частния от публичния сектор. 

Русия е установила модел на зловредно икономическо влияние в Европа, като е изградила мрежа за влияние в целия регион, която използва, за да направлява процеса за вземане на решения на ключови пазари и институции. В балканския регион незаконните финансови потоци са многобройни и заемат голям процент от БВП. Докато в световен мащаб незаконните изходящи потоци възлизат на 3-5 % от световния БВП, на Балканите се оценяват на около 6 % от БВП на региона.

Настоящият доклад има за цел да направи оценка на основните фактори, улесняващи незаконното финансиране след нахлуването на Русия в Украйн в осем балкански държави - Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. В него се разглеждат основните източници и канали за незаконно финансиране в региона и се идентифицират нововъзникващите тенденции, като същевременно се предлагат препоръки и насоки за подобрение.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.