Skip to main content
Доклад

Оценка на заплахите от организирана престъпност в България 2019

Настоящата оценка на организираната престъпност в България е третата, която Центърът за изследване на демокрацията осъществява. Анализирани са състоянието и динамиката на десет престъпни пазара през 2018 г., като за първи път се включват измамите със средства на ЕС и нелегалния дърводобив. Освен тях, настоящето издание съдържа оценка на следните престъпни пазари: организирани ДДС измами, разпространение и трафик на наркотици, трафик на хора и пазар на секс услуги, нелегална търговия с горива, нелегална търговия с тютюневи изделия, каналджийство, киберпрестъпления и телефонни измами.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.