Skip to main content
Доклад

Оценка на заплахите от организирана престъпност в България 2018

Настоящата оценка на организираната престъпност в България е втората, която Центърът за изследване на демокрацията осъществява. Първата обхваща периода 2010 – 2011 г., а в настоящата се анализират данни за избраните десет престъпни дейности за периода между 2013 и 2017 г. Този анализ е първият от планираните три последователни годишни оценки, като в него се очертава и основният подход за бъдещите оценки.
 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.