Skip to main content
Книга

Oценка на въздействието на наказателното производство върху социалното положение на обвиняемите и подсъдимите

Автори

Този наръчник има за цел да предостави на правораздавателните и правоприлагащите органи практически насоки за оценка на въздействието на наказателното производство върху обвиняемите и подсъдимите. В него е обяснено по какъв начин наказателното производство може да засегне личния и социалния живот на обвиняемите и подсъдимите, представени са резюмета на съдебни дела, онагледяващи начина, по който компетентните органи подхождат на практика към този проблем, и са посочени актуални изследвания и литература за допълнителна информация. Към наръчника е приложен въпросник за оценка на въздействието, който дава възможност на компетентните органи сами да проверят степента, в която наказателното производство би могло да засегне социалното положение на конкретен обвиняем или подсъдим.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.