Skip to main content
Доклад

Оценка на достъпа и усвояването на Eвропейската гаранция за младежта от ромската младеж в България

Финансовата криза от 2008 г. предизвика икономически сътресения в ЕС, сред които и покачване на нивото на младежката безработица. В отговор на повишената младежка безработица EС започна изпълнение на инициативата Европейска гаранция за младежта (ЕГМ), схема, гарантираща, че всеки гражданин на ЕС между 15-24 г. ще получи качествено предложение за работа, продължаващо обучение, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование. При създаването на ЕГМ, ЕС постави очаквания към всяка страна членка да въведе съответни мерки. В България, голяма част от целевата група на ЕГМ се представлява от младежи роми. Тази публикация представя резултатите от проучване, което оценява обхвата на ЕГМ сред младежите роми в България. Наред с това, публикацията дава препоръки на заинтересовани страни за подсилване обхвата на ЕГМ
сред тази целева група.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.