Skip to main content
Доклад

Оценка на уязвимостта към завладяване на държавата на секторно равнище

Интегриране на иновативни инструменти за мониторинг

Докладът обобщава резултатите от интегрираното пилотно приложение на две иновативни методологии за мониторинг – базирана на комплексен индекс оценка на натиска и уязвимостта към завладяване на държавата и анализ на рисковете за корупционно поведение при обществените поръчки чрез индикатори, сочещи проблемни области на базата на анализ на големи данни. Инструментите са приложени пилотно за секторите строителство, търговия с горива и търговия с лекарства в четири европейски страни – България, Италия, Румъния и Испания.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.