Skip to main content

Антикорупционните реформи в България: основни резултати и рискове

В настоящия доклад се прави оценка на състоянието и тенденциите в разпространението на корупцията през 2006 и началото на 2007 г. Този период е свързан с едно от най-важните събития в новата българска история – присъединяването на България към Европейския съюз, очертавайки новите рискове и предизвикателства пред антикорупционните усилия на българската държава и общество.

Във все по-голяма степен факторите, които влияят върху разпространението на корупцията, придобиват международен характер, а ефективността на антикорупционните инициативи все повече се определя от съгласуваните действия на европейските страни.
Анализът на тези международни измерения и предизвикателства при противодействието на корупцията са важен акцент на доклада.
 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.