Skip to main content
Доклад

Антикорупционни политики срещу завладяването на държавата


В десетия си доклад за оценка на корупцията Центърът за изследване на демокрацията прави преглед на състоянието на корупцията и антикорупцията в България през периода 2013 – 2014 г. Докладът е подготвен в рамките на Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI), която осигурява основа за сравнителен анализ на проблематиката в девет страни от региона (България, Хърватия, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Черна гора, Сърбия и Турция). Представените заключения и препоръки са основани на данните на Системата за мониторинг на корупцията

Докладът изтъква необходимостта в България да бъдат проведени решителни институционални антикорупционни реформи, съчетани с личния пример на основните фигури в съдебната и изпълнителната власт, за да се противодейства на завладяването на държавата и широкото разпространение на административната корупция. 

Единадесети обществено-политически форум за противодействие на корупцията: Антикорупционни политики срещу завладяването на държавата, 11 декември 2014 г. 
Предишните доклади за оценка на корупцията 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.