Skip to main content
Книга

Антикорупция: прилагане и оценка на антикорупционни мерки и политики (МАКПИ)

МАКПИ е система за мониторинг и оценка на антикорупционни политики и мерки, разработена от Центъра за изследване на демокрацията и приложена в няколко публични организации в България и Италия. Като практически инструмент за оценка на антикорупционните мерки, МАКПИ насочва вниманието към равнището, на което се реализират корупционните отношения – отделната публична организация.

Наръчникът е предназначен за експерти, изследователи на антикорупционните политики и ръководители на публични организации, които са в процес на оценяване на ефективността на прилаганите в съответната организация мерки за противодействие на корупцията.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.