Skip to main content
Policy brief

Алтернативен регионален профил на област Стара Загора

Policy Brief No.132

Следващите години ще бъдат от решаващо значение за осъществяването на справедлив преход в България, който да осигури преминаването към нисковъглеродна икономика, високотехнологични решения и към демократизация на енергийната система.

Стара Загора е най-големият въглищен регион в България. Икономиката на областта е силно зависима от изкопаемите горива. По-голямата част от местната промишленост е енергоемка и преходът към нисковъглеродни технологични решения се осъществява твърде бавно. Стара Загора притежава огромен потенциал да компенсира загубените приходи и работни места във въглищния сектор с разработването на нови бизнес възможности за повишение на промишленото производство, което се очаква да продължи бурно да се развива през следващото десетилетие.

Стъпвайки на детайлно проучване и консултации със ключовите заинтересовани страни в региона, настоящият анализ на Центъра за изследване на демокрацията разкрива ключовите социо-икономически характеристики на областта, представяйки алтернативна перспектива за краткосрочните и дългосрочните предизвикателства пред декарбонизацията и потенциала за икономическа трансформация.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.