Skip to main content
Policy brief

Алтернативен регионален профил на област Кюстендил

Policy Brief No.133

Следващите години ще бъдат от решаващо значение за осъществяването на справедлив преход в България, който да осигури преминаването към нисковъглеродна икономика, високотехнологични решения и към демократизация на енергийната система.

Кюстендил ще бъде значително засегнат от зеления преход, тъй като е изправен пред предизвикателството за своевременното създаване на нови  работни места и развитието на алтернативни икономически отрасли. Въпреки това, областта притежава най-големия потенциал за повишаване на заетостта в трансформиращи предприятия, които да осигурят поне 90% от работните места, които ще бъдат загубени до 2030 г., като до 2050 г. 100% от тях ще бъдат заменени.

Стъпвайки на детайлно проучване и консултации със ключовите заинтересовани страни в региона, настоящият анализ на Центъра за изследване на демокрацията разкрива ключовите социо-икономически характеристики на областта, представяйки алтернативна перспектива за краткосрочните и дългосрочните предизвикателства пред декарбонизацията и потенциала за икономическа трансформация.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.