Skip to main content
Доклад

Срещу фалшивите новини и анти-ромската дезинформация

Резултати от качествено проучване в ромските общности

Дискриминацията на ромското малцинство в България продължава да буди безпокойство. Ромите често са обект на насилие, социално-икономическо изключване и реч на омразата. В този контекст преобладават негативните медийни тенденции в представянето на ромската общност, нормализирани в социалните медии, политически коментари, експертни мнения и дори от реномирани журналисти. Медийният дискурс затвърждава съществуващото структурно изключване на ромското етническо малцинство в България.

Настоящото изследване представя анализ на медийно разпространяваната антиромска враждебност в България, като разглежда възприятията на българските роми за медийната и онлайн среда особено по отношение на тяхното етническо малцинство. Изследването сочи че медийният образ на ромите в България е резултат от специфични "типично ромски" образи, митове и клишета, които подсилват съществуващия общ наратив за непълноценността на ромите спрямо мнозинството. Докладът анализира и най-изявените антиромски публични наративи в България, използвани от медиите и онлайн каналите, които затвърждават съществуващитe антиромски стереотипи. Разгледани са и динамиките на дезинформацията и фалшивите новини, които засягат ромските общности в България. Основна препоръка, изхождаща от това изследване е, че трябва да се положат усилия за справяне с последиците от дезинформацията както в ромските общности, така и сред представителите на мнозинството от българското население.

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union (2014-2020)

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.