Skip to main content
Доклад

План за действие за развитие на наказателно правосъдие с фокус върху жертвите и преживяната от тях травма

Автори

Публикацията предлага идеи и примери за развитие на наказателното правосъдие с фокус върху жертвите и преживяната от тях травма, въз основа на подбрани концепции от изследвания, доклади и минали проекти, както и на примерни модели и подходи на работа, разработени и използвани от партньорските организации и авторите. Представени са познания и идеи от различни дисциплини, най-вече право, криминология и психология, като всяка глава е написана от различен експерт и отразява възгледите и мнението му.

Планът за действие надгражда идеята, че закрилата на жертвите следва да се разбира и предоставя посредством законодателството, както в наказателния процес, така и в обществото. Възприемането на подход, фокусиран върху жертвите, по отношение на това как наказателното правосъдие третира техните нужди, означава с тях да се работи с уважение и дължима грижа, като се отчитат трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени. Докато мнението на специалистите е, че насилствените престъпления са проблем между държавата и правонарушителя, изключващ пострадалото лице, ще бъде трудно жертвите да заемат подобаващо място в наказателния процес – в съответствие с техните нужди и в интерес на правосъдието.

С финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.