Skip to main content

Тихомира Костова

Старши анализатор
Икономическа програма

Образование

Доктор по политически науки, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, София

Биография

Тихомира има 10 години опит в консултирането на организации от публичния и частен сектор, разработването и изпълнението на проекти (техническа помощ и грантови проекти). Работила е с широк кръг организации, включително национални и местни правителства, двустранни и многостранни донори, частни корпорации и неправителствени организации. Специализира в областта на публичната администрация и управление, както и развитието на частния сектор. Има богат опит в провеждането на изследвания, разработването на социално-икономически и функционални анализи, стратегически и планови документи за публичния сектор.

Работейки за една от водещите консултантски организации (DAI Global), фокусирани върху международното развитие, Тихомира изследва фундаментални проблеми на социалното и икономическо развитие, причинени от неефективни пазари, дефицит в публичното управление и нестабилност. Като Мениджър „Бизнес развитие“ и Анализатор, Тихомира управлява цялостната подготовка на проекти, включително формирането на консорциуми.

Тихомира има опит и в проучването и анализиране на нововъзникващи технологии и иновации и разработването на проекти за компании от частния сектор. Преди DAI Global, Тихомира работи за малка консултантска компания като анализатор на навлизащите технологии и иновации на пазара, както и в първия Научно-технологичен парк в България – „София Тех Парк“ като експерт в отдел „Иновации и проекти“ и отдел „Развойна дейност“.

Езици

Английски език

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.