Skip to main content

Д-р Татяна Новосьолова

Старши анализатор
Правна програма

Образование

Доктор по политика и международна сигурност, Брадфордски университет, Великобритания

Бакалавър по международни отношения и науки за сигурност, Брадфордски университет, Великобритания

Биография

Д-р Татяна Новосьолова е старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, България. Професионалният и опит включва управление на проекти, академични и политически изследвания и анализи и разработка и провеждане на обучения в сферата на висшето образование и следдипломната квалификация. Основният изследователски интерес на Татяна е взаимодействието между международното право и създаването на устойчиви политики с фокус върху поведенческата култура и професионалната отговорност и интегритет. Ключови теми в нейните изследвания са въздействието на научно-техническия прогрес върху установените регулаторни механизми и свързаните с него етични и социални аспекти, както и приложението на интерактивни методи на обучение и информационни и телекомуникационни технологии в образователния процес. Практическият опит на Татяна до присъединяването и към екипа на Центъра за изследване на демокрацията включва работа като научно-технически експерт към Международната федерация на асоциациите по биологична безопасност и Фондация „Ландау – Волта“, Италия; стаж в Центъра за разоръжаване към Университета в Брадфорд, Великобритания и стаж към Конвенцията за биологични оръжия, Офис за разоръжаване на ООН, Женева, Швейцария; консултантска дейност към правителствени структури, международни институции и неправителствени организации относно разработката и прилагането на програми за ангажиране на учените с въпросите на сигурността и етиката. Татяна е автор/съавтор на редица научни публикации и е представяла свои трудове на десетки международни конференции.

Изследователски фокус

Взаимодействие между законите и социалните норми и поведенческите култури; организационна промяна; създаване на капацитет; противодействие на рисковете, свързани с химически, биологични, радиологични и ядрени материали; противодействие на тероризма; социална устойчивост

Езици

English, Русский, Deutsch

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.