Skip to main content

Д-р Огнян Шентов

Председател на Управителния съвет

Образование

Доктор по философия, Българска академия на науките
Магистър по международни отношения, Висш икономически институт, София

Биография

Д-р Огнян Шентов е председател на Центъра за изследване на демокрацията от самото му основаване през 1989 г. Той е и съосновател и председател на настоятелството на Фондация ,,Приложни изследвания" и комуникации, водеща неправителствена организация в областта на информационните технологии и иновациите, създадена през 1991 г. Д-р Шентов е работил по множество международни проекти, свързани с институционалните реформи в България и други страни в преход. Автор и редактор е на редица публикации по проблемите на прехода към демокрация, на институционалните реформи и новите заплахи пред сигурността. Участвал е в националната инициатива за добро управление и устойчиво развитие на енергийния сектор в България чрез разработване на политики за подобряване управлението на българския зелен сектор и постигане на енергийна ефективност в България. Д-р Шентов е член на настоятелството на Нов български университет – София и член на Управителния съвет на Българския съвет за устойчиво развитие. Участва в управителните съвети на множество неправителствени организации и инициативи за публична политика, между които Центърът за икономическо развитие, Центъра за социални практики, Антикорупционната инициатива Коалиция 2000, Държавната обществено-консултативна комисия за превенция на престъпността към Министерския съвет и др. Специализирал е в Лондонското училище по икономика и политически науки и е извършвал научно-изследователска дейност в различни институти за публични политики в САЩ.

Езици

English, Русский

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.