Skip to main content

Д-р Мила Манчева

Извънщатен сътрудник
Социологическа програма

Образование

Доктор по история, Централноевропейски Университет, Будапеща

Магистър по история, Софийски Университет

Биография

Понастоящем Мила Манчева работи в отдела за подкрепа в областта на убежището на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO). Преди това тя беше директор на Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията. В периода 2001-2005 г., тя е работила в мисията на Международната организация по миграция в България по теми, свързани с превенция на нелегалния трафик на хора, управление на границите и правата на мигрантите. Мила Манчева е била и „Alexander von Humboldt“ изследовател по въпроси на миграцията в Института за Източноевропейски изследвания към Свободния униерситет в Берлин (2005-2006 г.), като защитава докторска степен по история в Централноевропейския университет в Будапеща, Унгария. Нейните изследователски интереси обхващат миграция, даване на убежище и интеграция, междуетнически отношения и радикализация.

През последните 15 г. тя  е координирала и участвала в повече от 20 проекта финансирани от различни генерални дирекции на Европейската комисия – Правосъдие и потребители (DG JUST), Миграция и вътрешни работи (DG HOME) и Изследвания и иновации (DG RTD).

Мила Манчева е член на Европейската експертна мрежа по въпросите на тероризма (European Expert Network on Terrorism Issues - EENeT).

Езици

English, Deutsch

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.