Skip to main content

Мариян Събев

Координатор „Комуникации"

Образование

Бакалавър по международно и европейско право, Хагски университет

Биография

Мариян Събев има бакалавърска степен по международно и европейско право от Хагския университет и в момента следва „Национална сигурност и отбрана" във Военна академия „Г.С.Раковски" в София.

Изследователските му интереси са в областта на превенцията на радикализацията и насилствения екстремизъм, дисекцията на начините на действие на организираната престъпност и финансовите потоци в криминалните пазари, както и реформата в антикорупционното законодателство и възстановяването на незаконно придобито имущество. Аналитичните му умения включват ефикасно прилагане на качествени и количествени методологии, владеене на показатели за измерване и подходи за оценка и анализ на данни. Мариян допринася за разработването и провеждането на професионални обучения и изграждането на капацитет за правоприлагащите, съдебните, пенитенциарните и пробационните органи, както и за гражданското общество, като подпомага взаимодействието и насърчава индивидуалния отговор на различни социални явления.

Откакто се присъедини към Програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията в началото на 2018 г., Мариян допринася и координира изпълнението на различни проекти, финансирани по програмите H2020, ISF-P, JUST, CERV и DAPHNE. Той е избран за национален експерт в рамките на няколко проучвания, възложени от Европейския парламент и Комисията, като също така допринася за оценката на няколко агенции и стратегически политики на ЕС.

Мариян е и Координатор на комуникационния екип на Центъра за изследване на демокрацията, натоварен със стратегическото разгръщане на изследванията и анализите, допринасяйки за по-голяма публичност относно въздействието на Центъра върху формирането на политики на Балканите и в Европа.

Преди да се присъедини към Центъра, Мариян e консултант на две от водещите компании в страната, работещи в областта на кохезионната политика на ЕС, като полага основите на експертния си опит в концептуализирането и управлението на проекти, финансирани от ЕС. През 2011-2012 г. служи в отдел „Международно правно сътрудничество" при Върховната прокуратура на Република България.

Езици

English, Deutsch, Nederlands

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.