Skip to main content

Д-р Мария Йорданова

Главен експерт
Правна програма

Образование

Доктор по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Биография

Д-р Мария Йорданова се присъединява към екипа на Центъра в края на 1998 г. и до 2019 г. е директор на Правната програма. Тя е начело на законодателните усилия на Центъра за хармонизиране на българското законодателство с acquis communautaire и на установяването и насърчаването на контактите между българската правна общност и институциите на изпълнителната власт. Другите области на специализация на д-р Йорданова включват въвеждане на европейските стандарти в защитата на правата на човека чрез въвеждане на институцията омбудсман в България и развитие на правната и стратегическата рамка за противодействие на корупцията, включително регионалното сътрудничество. Тя координира редица проекти в областта на правата на човека, правосъдието, свободата и сигурността, няколко изследователски инициативи за подобряване на условията в затворите и правата на пострадалите от престъпления, както и проучвания на общественото доверие в системата на наказателното правосъдие. Между 1999 и 2003 г. д-р Йорданова е координатор на Инициативата за съдебна реформа в България. От 2008 г. е представител на Центъра в Платформата за основните права на Агенцията на ЕС за основните права, както и член на Управителния съвет на Международната организацията за правно развитие (IDLO). Тя членува в консултативната група „Азия-Европа - демокрация и правосъдие” на Фондация „Азия-Европа”.

Д-р Йорданова е работила като преподавател по сравнително конституционно право в Университета по национално и световно стопанство и главен юрисконсулт на Обединена българска банка.

Езици

English, Deutsch, Español, Русский, Français

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.