Skip to main content

Димитър Марков

Директор
Правна програма

Образование

Магистър по право, специализация "Правораздаване", Софийски университет "Св. Климент Охридски", София

Биография

Димитър Марков работи в областите права на човека, наказателно право и съдебна реформа. Подпомага дейността на работната група на Центъра по въвеждане на институцията омбудсман в България, като се занимава с проучване на чуждестранното и международно законодателство в тази област и координира изграждането на Информационна мрежа Омбудсман – достъпна през Интернет система, функционираща от края на 2002 г. Член е на работните групи на Центъра по електронна търговия и електронен подпис и по регистърна реформа и участва в изготвянето на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за търговския регистър, както и на коментари на двата закона. В областта на съдебната реформа Димитър Марков съдейства за подготовката на Програма за развитие на съдебната реформа (1999 г.) и Програма за противодействие на корупцията в съдебната власт (2003 г.). Работи също по проучване на възможностите за въвеждане на информационните технологии за управление на делата в съдебната система и по подготовката на индикатори за измерване на общественото доверие в наказателното правосъдие. Занимава се още с анализ на правната рамка на компютърните престъпления, правата на лишените от свобода, защитата на пострадалите от престъпления и противодействие на организираната престъпност. От 2006 г. до 2011 г. координира работата на Центъра като национален координатор за България на Мрежата срещу расизма и ксенофобията на Агенцията на ЕС за основните права, а от 2011 г. отговаря за дейността на Центъра в рамките на международната мрежа "Права, равенство и многообразие" (Rights, Equality and Diversity - RED).

Изследователски фокус

Наказателно право и процес, права на човека, съдебна реформа, компютърни престъпления, правна уредба на информационните технологии

Езици

English, Русский

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.