Skip to main content

Д-р Александър Стоянов

Главен експерт

Образование

Доктор по Социология, Университет за национално и световно стопанство, София

Биография

Александър Стоянов е главен експерт в Центъра за изследване на демокрацията  и управител на  Витоша Рисърч (от 2000 г.). От 1991 г. той участва в разработването и прилагането на множество социални и маркетингови изследователски проекти в областта на икономическо поведение, социалната справедливост, корупцията и организираната престъпност, изследвания на жертвите на престъпления и др., подкрепяни от ПРООН, Световната банка, Американската агенция за международно развитие и Европейската комисия. По-важните дългосрочни проекти включват Системата за мониторинг на корупцията, Национално изследване на престъпността, Изследване на сивия сектор в България, изследванията Евробарометър и Флаш Евробарометър в България.

Д-р Стоянов също работи като доцент по социология в Университета за национално и световно стопанство, София. В катедра Икономическа социология той чете курсове по Социална стратификация и мобилност, Социални и медийни изследвания и Обработка и анализ на данни.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.