Skip to main content

Завладяване на държавата - диагностика и мониторинг в подкрепа на върховенството на закона в ЕС

16:40

Множество организации в Европа имат разработени аналитични и мониторингови механизми за оценяване на риска от корупция, финансови измами и завладяване на държавата. Институциите на национално и европейско ниво обаче бавно адаптират и прилагат тези методи. Това важи и за използването на стандарти за оперативна съвместимост и отвореност на данните в основни публични ИТ-системи и регистри, като тези на общeствените поръчки. Освен това, от страна на държавните органи много рядко се обръща внимание на журналистическите разследвания касаещи национални или международни корупционни схеми и злоупотреба с публични средства. Причините за това могат да бъдат най-различни, но една от тях трябва да се подчертае - много местни, национални и дори европейски институции нямат нужния административен и професионален капацитет за извършване на юридически и технологично сложни трансгранични разследвания. В тази връзка, Европейският съюз трябва да доразвие възможностите си за сътрудничество с всички заинтересовани страни, включително гражданското общество, изследователи и разследващи журналисти. Също така от ключово значение е ЕС да засили темповете на въвеждане и използване на инструменти, базирани на данни, с цел подобряване на своите политики.

Това бяха някои от изводите, направени по време на онлайн дискусия, проведена на 26 март 2020 г. с участието на експерти по "завладяване на държавата" и анти-корупция, които споделиха своя опит в прилагането на нови подходи, основани на анализ на големи данни, медиен мониторинг, експертни оценки и разследваща журналистика.

Дискусията е част от усилията на Центъра за изследване на демокрацията да разработи нова методология за оценка и мониторинг на „завладяването на държавата“ в сравнителен план между отделни страни и икономически сектори, под формата на инструмент, подпомагащ политическите решения. В своята презентация, д-р Тодор Галев, старши анализатор в Центъра, открои основните характеристики на иновативния три-елементен подход за оценка и мониторинг на „завладяването на държавата“, пилотиран чрез SceMaps инициативата върху примера на три сектора в четири държави. Този подход интегрира три групи данни и съответните им анализи, като за всяка група се прилагат различни методологии:

  • Оценка на завладяването на държавата по сектори и страни чрез експертни оценки и анализ на корпоративни данни, чрез приложение на SCAD методологията, както и оценка на ефективността на прилагането на анти-корупционни политики на институционално ниво чрез приложени на MACPI методология;
  • Анализ на големи данни, интегриращи обществени поръчки и корпоративни данни и разкриващ концентрация при обществените поръчки и „сигнали за риск“ свързани с други възможни нередности; и
  • Система за медиен мониторинг, идентифицираща информация за подозрително поведение на изпълнители и възложители на обществени поръчки.

 

Пълно резюме, програма, презентации и видео записи са налични на уебсайта на инициативата SceMaps.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.