Skip to main content

Заседание на парламентарната Комисия по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите

12:00

На 5 ноември 2015 г. парламентарната Комисия по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите проведе редовно заседание, на което бе обсъден ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, внесен от Министерския съвет на 7 октомври 2015 г. Участие в заседанието взе и д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, както и други представители на НПО.

Законопроектът бе представен от г-жа Вергиния Мичева, зам.-министър на правосъдието. Тя подчерта, че прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от съда към Агенцията по вписванията съответства на заложените в Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа цели относно натовареността на съдилищата. Не по-маловажен е и фактът, че съдебната регистрация е по-бавна и по-скъпа от регистрацията на търговските дружества. Г-жа Мичева обясни още, че предвиденият в изменението едномесечен срок за заявяване за вписване на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на ЮЛНЦ, отговаря на изискванията на Закона за електронното управление и би допринесъл за намаляване на административната тежест и спестяването на значителен организационен и финансов ресурс при изпълнение на законовите процедури.

В последвалата дискусия народните представители изразиха становища в подкрепа на направените предложения за промени.

Снимка: Pixabay

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.