Skip to main content

Заседание на парламентарната Комисия по правни въпроси

16:00

На 28 октомври 2015 г. парламентарната Комисия по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, внесен от Министерския съвет на 7 октомври 2015 г. На заседанието присъстваха представители на Министерството на правосъдието и на неправителствени организации.

Законопроектът бе представен от г-н Андрей Янкулов, зам.-министър на правосъдието и от г-н Атанас Славов, съветник в кабинета на министъра на правосъдието. Новите текстове предвиждат създаването на регистър на ЮЛНЦ към Търговския регистър, както и статутът на организациите в обществена полза да възниква от момента на регистрацията. Очакван резултат от предложените промени е да се подобри прозрачността и отчетността на организациите, да се намали административната тежест и да се разтовари съда от дела, при които липсва правна сложност.

В последвалата дискусия бе обсъдена готовността на Агенцията по вписванията за създаване на регистър на ЮЛНЦ. Г-н Славов обясни, че законопроектът е изработен с помощта на експерти от Агенцията, готовност има и за реализиране на промените са осигурени и бюджетни средства.

Снимка: Pixabay

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.