Skip to main content

Заподозрени и обвиняеми с психосоциални нарушения и интелектуални затруднения

14:00

Много заподозрени и обвиняеми лица имат интелектуални или психосоциални нарушения, които, ако не бъдат установени своевременно, могат да засегнат способността им да участват ефективно и равнопоставено в наказателното производство. За разлика от възрастта и физическите заболявания, които са лесно разпознаваеми, признаците на интелектуалните и психосоциалните увреждания не винаги са така явни и често могат да останат незабелязани или да бъдат интерпретирани погрешно. Някои лица може сами да уведомят органите на наказателното правосъдие, че имат определено затруднение или увреждане, но други може изобщо да не са наясно със състоянието си или да се опитат да го прикрият, за да не станат жертва на стигматизация или унизително отношение.

На 26 октомври 2020 г. Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с Националния институт на правосъдието, организира уебинар на тема Заподозрени и обвиняеми с психосоциални нарушения и интелектуални затруднения: Идентификация, комуникация и защита на правата. В събитието участваха 45 прокурори, съдии, адвокати, представители на научната общност, съдебни и прокурорски помощници.

Димитър Марков, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, постави началото на уебинара с кратко въведение за важността на проблема за ефективното и равнопоставеното участие на лицата с психосоциални нарушения и интелектуални затруднения в наказателното производство и защитата на техните права. Той разгледа главните цели и резултати от работата на Центъра по инициативата Нарушители с психосоциални и интелектуални увреждания: идентифициране, оценка на потребностите и равно третиране (OPSIDIANET).

Съдия Деница Александрова-Митрова, Административен съд - София-град, представи детайлно правните инструменти, въвеждащи международни, наднационални и национални стандарти по отношение правата на хората с увреждания. Разгледани бяха и свързани с тях примери от съдебната практика на европейско и национално равнище.

Димитър Марков разгледа възможните негативни въздействия на психосоциалните нарушения и интелектуалните затруднения върху участието на заподозрени, обвиняеми и подсъдими лица в наказателното производство. Той се спря и на необходимостта от навременна идентификация на лицата с увреждания, формите за събиране на информация и комуникацията с тях.

Мария Дойчинова, анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи разработената от Центъра онлайн обучителната платформа OPSIDIAtrain и нейните основни модули. След предстоящото ѝ активиране ще бъде оповестен линк за регистрация на желаещите да преминат обучение, за което ще бъдат издавани сертификати.

Инспектор Десислава Викторова, сектор „Престъпления против личността“, Главна дирекция „Национална полиция“, МВР, се спря на работата на правоохранителните органи с нарушители с психосоциални нарушения и интелектуални затруднения и приведе редица примери от практиката им.

По време на уебинара участниците задаваха въпроси към лекторите и изказаха мнения по разглежданите теми. В преобладаващата си част те се обединиха около необходимостта от прилагане на подходящи мерки и подход, съобразени със специфичните потребности на заподозрени и обвиняеми с психосоциални нарушения и интелектуални затруднения, както и от обучение на представителите на органите на наказателното правосъдие за тяхната навременна идентификация.

 

С финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.