Skip to main content

Заподозрени и обвиняеми с психосоциални нарушения и интелектуални затруднения

Много заподозрени и обвиняеми лица имат интелектуални или психосоциални нарушения, които, за разлика от възрастта и физическите заболявания, не са винаги така явни и лесно разпознаваеми, следователно могат да останат незабелязани или интерпретирани погрешно. Ако в самото начало на наказателното производство не бъдат идентифицирани специфичните уязвимости на заподозрените/обвиняемите с психосоциални увреждания и интелектуални затруднения и комуникацията с тях не се осъществи по достъпен начин, правата им могат да бъдат нарушени, а служителите на първа линия могат да пропуснат възможността да вземат информирано решение спрямо различните аспекти на даден случай – от преодоляването на кризи до разбирането на мотивите на нарушителите. Служителите в системата на наказателното правосъдие трябва да разполагат с подходящ инструментариум, за да идентифицират тези лица, да са наясно със специалните им потребности, както и да са в състояние да предприемат адекватни мерки, гарантиращи, че лицата с такива увреждания ще бъдат третирани равностойно с останалите заподозрени.

На 24 ноември 2020 г., Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с Академията на МВР, организира обучителен семинар на тема Заподозрени и обвиняеми с психосоциални нарушения и интелектуални затруднения: Идентификация, комуникация и защита на правата. В събитието участваха 15 полицейски инспектори, разследващи полицаи и служители от систамата на МВР. 

Димитър Марков, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, откри семинара с кратко въведение за важността на проблема за ефективното и равнопоставеното участие на лицата с психосоциални нарушения и интелектуални затруднения в наказателното производство и защитата на техните права. Той разгледа главните цели и резултати от работата на Центъра по инициативата Нарушители с психосоциални и интелектуални увреждания: идентифициране, оценка на потребностите и равно третиране (OPSIDIANET). Специален фокус бе поставен върху двете публикации, които бяха представени и разпространени сред участниците - Идентифициране и комуникация със заподозрени и обвиняеми лица с интелектуални и психосоциални увреждания: Наръчник за служителите в системата на наказетелното правосъдие и Доклад за правата на заподозрените и обвиняемите с психосоциални и интелектуални увреждания.

Семинарът продължи с презентация от Мария Дойчинова, анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, посветена на разработената в рамките на инициативата, обучителна онлайн платформа OPSIDIAtrain и нейните основни модули.

По време на семинара, участниците влязоха в дискусия, задаваха въпроси към лекторите, изказаха мнение по разглежданите теми и представените материали, както и споделиха релевантни примери от личния си професионален опит. Преобладаващата част от участниците се обединиха около мнението, че вече съществуват редица добри практики в България във връзка със случаите, които инициативата адресира, но те могат да бъдат допълнително надградени и усъвършенствани.


 

По време на семинара „Заподозрени и обвиняеми с психосоциални нарушения и интелектуални затруднения - идентификация, комуникация и права в наказателния процес“, 24 ноември 2020 г.
По време на семинара „Заподозрени и обвиняеми с психосоциални нарушения и интелектуални затруднения - идентификация, комуникация и права в наказателния процес“, 24 ноември 2020 г.
По време на семинара „Заподозрени и обвиняеми с психосоциални нарушения и интелектуални затруднения - идентификация, комуникация и права в наказателния процес“, 24 ноември 2020 г.
По време на семинара „Заподозрени и обвиняеми с психосоциални нарушения и интелектуални затруднения - идентификация, комуникация и права в наказателния процес“, 24 ноември 2020 г.

С финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.