Skip to main content

На 30 октомври 2018 г. Центърът за изследване на демокрацията участва в еднодневен работен семинар във Видин, на тема „Младежка заетост в Северозападна България: реалност и перспективи“. Участници в събитието бяха местни представители на ангажираните институции, вкл. представители на местното Бюро по труда, местни училища, младежки, ромски и здравни медиатори, член на местния клон на Комисията за защита от дискриминацията, представители на местната евангелистка общност.

Центърът за изследване на демокрацията представи резултатите от изследване, проведено в Северозападна България, относно обхващането на младежи роми от мерките на Европейската гаранция за младежта. По време на дискусията между участниците бяха засегнати темите за липсата на квалифициранa работна ръка в региона; тенденцията младежите роми да напускат България, за да работят в чужбина; причините за демотивацията на бизнеса за участие в мерките на Европейската гаранция за младежта; предизвикателствата, свързани с мотивирането на младежи роми и младежи от региона да се образоват; нуждата от повече участие на местния бизнес в процесите на младежка заетост; нуждата от тесни връзки между бизнеса и образователните институции.

Събитието бе организирано от Сдружение „Свят без граници,“ със съдействието на Центъра за изследване на демокрацията в рамките на инициатива „Подпомагане на достъпа и използването на мерките по програмата Европейска гаранция за младежта в България, Унгария и Румъния.“

По време на семинара „Младежката заетост - реалност и перспективи“, 30 октомври 2018 г., Видин

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.