Skip to main content

Администрирането на религиозното и културното разнообразие е сложна задача, особено разглеждано в контекста на засилващ се национализъм, разпространение на крайни възгледи, както и съществуващи етнически, расови и социално-икономически неравенства. Подобни динамики поставят въпроса доколко политиките и стратегиите, прилагани от правителствата на различните държави по света, адекватно адресират поларизацията и екстремизма с цел изграждане на плуралистични и единни общества. 

На 29 септември 2020 г. Центърът за изследване на демокрацията взе участие в онлайн семинара „Задаване на посока за управление на културното и религиозното разнообразие: Как индикатори могат да допринесат за добро управление“. По време на събитието д-р Лилия Якова, Директор на Социологическата програма на Центъра, и Росица Джекова, Директор на Програма „Сигурност“, представиха Индикаторите за управление на взаимоотношенията държава-религия, пакет от инструменти, разработен от Центъра с цел оценка, съпоставяне и мониторинг на тенденции в различни страни по линия на четири ключови вектора: (1) степен на автономност на религиозните институции/групи от държавата; (2) ниво на права на религиозните малцинства; (3) фактори, допринасящи за (насилствената) религиозна дискриминация; (4) предприети мерки за справяне с този тип радикализация. По време на събитието експертите на Центъра също презентираха сравнителни резултати по отношение на тенденции, свързани с религиозното разнообразие, и фактори, обуславящи процеси на радикализация, в контекста на 24 страни.  

Kундан Мишра от Световния център за плурализъм в Отава представи инструмента Индекс на световния плурализъм, който измерва социални, икономически и политически аспекти на плурализма, и дискутира прилагането му в конкретните случаи на Канада, Германия и Кения. Сред панелистите, които разискваха въпроси, свързани с двата представени комплекта индикатори, бяха Андреа Вагнер, Директор на звено „Международен регионален икономически анализ“ при Икономически изследователски институт „Бакбазел“ и съветник при Съвета на Европа, както и Джакомо Солано, Ръководител на Дирекция „Изследвания“ при Института за миграционна политика в Брюксел. 

Втората част на семинара представлява групова дискусия от типа кръгла маса на тема плурализъм в Канада и изводи от приложението на индикаторите за управление. Участници в дискусията бяха Уил Kимлика, Председател на Катедрата по политическа философия на Университета Куинс, Канада, Tомас Хадълстън, представител на Института за миграционна политика в Брюксел, и Eнрико де Кастейо, Ръководител на Дирекция „Миграция, бежански въпроси и гражданство“ в канадското правителство.  

С финансовата подкрепа на програма Хоризонт 2020 на ЕС по договор 770640

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.