Skip to main content

Устойчиво възстановяване и дългосрочна декарбонизация на Югоизточна Европа

11:00
Online

На 16 Декември 2021 г., по време на международна конференция Центърът за изследване на демокрацията представи доклада Устойчиво възстановяване и дългосрочна декарбонизация на Югоизточна Европа. Проучването начертава два алтернативни сценария за въглеродна неутралност за България – дългосрочен сценарий (очертаващ възможни по-амбициозни цели за зелен преход), както и сценарий, базиран на политики, стъпващ върху съществуващите мерки от Интегрирания план за енергетика и климат и Националния план за възстановяване и устойчивост. Изследването извежда препоръки за ефективна декарбонизация на българската икономика включително посредством ускорен отказ от въглищата преди 2030 г., децентрализация и демократизация на енергийните системи, въвеждане на иновации в секторите на индустрията, сградите и транспорта, както и стратегия за преодоляване на енергийната бедност като неотменна част от прехода.

Международната конференция събра експерти от Белгия, България, Гърция, Румъния и Унгария, сред които Мишел Корнет, енергиен и климатичен консултант, Климакт, който представи инструмента за моделиране Калкулатора на ЕС, с който Центърът набеляза двата сценарии за декарбонизация. В дискусията се включиха също и д-р Ласло Сабо, директор към Регионалния център за изследване на енергийната политика, Будапеща, д-р Раду Дудау, съосновател и директор на институа „Група за енергийна политика“, Букурещ и проф. Димитри Лалас, старши съветник в консултантската компания, FACETS, Атина.

Говорителите обсъдиха съществуващите национални енергийни и климатични стратегии на техните държави и обрисуваха техния потенциал за постигане на въглеродна неутралност в рамките на предизвикателствата, свързани с приемането на мерките от пакета Fit-for-55 за намаляване на парниковите емисии с 55% до 2030 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.