Skip to main content

Устойчива демокрация в съседните на ЕС страни: Ролята на доброто управление и конструктивния капитал

15:00
Brussels

Руската инвазия в Украйна даде сигнал за събуждане на политиците и за укрепване на сигурността и геополитическата позиция на Европа. ЕС се превърна в изпитателен полигон на глобалната авторитарна офанзива на Русия и Китай. Югоизточна Европа (ЮИЕ) се оказа сред най-уязвимите региони по отношение на комбинацията от завладяване на държавата и завладяване на медиите от страна на Кремъл, постигнато чрез политически тормоз и корозивен капитал. Последвалото отстъпление от демокрацията и деградация на независимите институции доведоха до утвърждаването на стабилитокрациите в региона. Освен това, плахият отговор на ЕС относно анексирането на Крим от страна на Кремъл и погрешният му стремеж към руски газ позволиха управлението на енергийния сектор в ЮИЕ целенасочено да се влоши.

За да се справи с тези заплахи, ЕС трябва да формулира и прилага надеждни политики на разширяване, които да насърчават устойчивостта в региона. Това беше и една от тезите, изказани по време на кръгла маса, проведена на 12 октомври 2022 г. в Брюксел. Подходът следва да включва проверка (скрининг) на инвестициите и добросъседски отношения, основани на нарастващи потоци от европейски и международен конструктивен капитал. Необходимо е също така да се идентифицират и подкрепят реформаторски настроените политически лидери на национално и общинско равнище, които биха могли да спрат завладяването на държавата в сътрудничество с гражданското общество, международната общност и медиите. Европа трябва да подобри управлението на енергийния си сектор, да се откъсне от зловредното икономическо и политическо влияние на Кремъл и да продължи да разбива олигархичните му мрежи на целия континент. В заключение, участниците препоръчаха постиженията в борбата с корупцията да не се измерват с броя на приетите закони и стратегии, а по-скоро – с действителните нива на корупционна виктимизация и завладяване на държавата, както и с броя на осъдителните присъди.

В събитието взеха участие множество национални и международни експерти, сред които Виола фон Крамон-Таубадел, член на ЕП, Група на Зелените/Европейски свободен алианс; заместник-председател на Делегацията на Комитета за парламентарна асоциация ЕС-Украйна, Европейски парламент, Гвендолин Делбос-Корфийлд, член на ЕП, Група на Зелените/Европейски свободен алианс, Специална комисия по въпросите на чуждестранната намеса във всички демократични процеси в Европейския съюз, включително дезинформацията, Европейски парламент, и Джефри Лайтфут, програмен директор за Европа, Център за международно частно предприемачество, Вашингтон.

„Устойчива демокрация в съседните на ЕС страни: Ролята на доброто управление и конструктивния капитал“, Брюксел, 12 октомври 2022 г.
Рyслан Стефанов, програмен директор, Център за изследване на демокрацията, и Даниела Минева, старши анализатор, Център за изследване на демокрацията
Александър Кржаловски, координатор, СЕЛДИ, и председател на Македонския център за международно сътрудничество, и Руслан Стефанов, програмен директор, Център за изследване на демокрацията
(Л-Д): Гвендолин Делбос-Корфийлд, член на ЕП, Група на Зелените/Европейски свободен алианс, Джефри Лайтфут, програмен директор за Европа, Център за международно частно предприемачество, Вашингтон, и Виола фон Крамон-Таубадел, член на ЕП, Група на Зелените/Европейски свободен алианс
Виола фон Крамон-Таубадел, член на ЕП, Група на Зелените/Европейски свободен алианс; заместник-председател на Делегацията на Комитета за парламентарна асоциация ЕС-Украйна, Европейски парламент, и Александър Кржаловски, координатор, СЕЛДИ, и председател на Македонския център за международно сътрудничество

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.