Skip to main content

Участие на представители на Коалиция 2000 в международна антикорупционна конференция

15:00

На 29 юни 1999 г. в Будапеща се проведе Международна антикорупционна конференция, организирана от Института за конститутционна и правна политика към Института “Отворено общество”. Целта на конференцията беше разработването на антикорупционна стратегия на мрежата “Отворено общество”. Сред участниците в конференцията бяха изпълнителни директори и членове на бордовете на всички фондации в рамките на Института “Отворено общество”.

Д-р Огнян Шентов, Президент на Центъра за изследване на демокрацията, и г-н Бойко Тодоров, Директор на Информационния център на Съвета на Европа в България, бяха поканени да представят работата на Коалиция 2000 като модел за борба с корупцията на правителствено равнище. Д-р Шентов описа структурата на Коалиция 2000, както и основните аспекти и проблеми в нейната работа. Специално внимание бе обърнато на Системата за мониторинг на корупцията като новаторски подход за осигуряване на обратна връзка за резултата от антикорупционните усилия.

Г-н Тодоров се спря на плановете за разпространяване в други страни от Югоизточна Европа на опита на Коалиция 2000 от антикорупционното й сътрудничество с публичните институции и отделните граждани, както и на разработването на съвместни проекти в светлината на усилията за стабилизиране на района чрез т.нар. Пакт за стабилност.

Въпросите на участниците в конференцията се фокусираха върху работата с местните медии, ролята на съдебната система, декриминализирането на активната корупция при определени обстоятелства и методите, използвани за оценка на резултатите.

По време на конференцията представителите на Коалиция 2000 се срещнаха с представителите на Американската агенция за международно развитие в Република Хърватска, за да обсъдят разработването на антикорупционна програма за Република Хърватска. Бяха проведени срещи и с представители на неправителствени организации от други страни в региона - Босна и Херцеговина, Македония и Украйна - на които бяха обсъдени съвместни инициативи за борба с корупцията. Представителите на Украйна предложиха на Коалиция 2000 да преведат и публикуват на украински език разработения от коалицията План за действие срещу корупцията “Чисто бъдеще”.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.