Skip to main content

Три международни форума обсъдиха борбата с корупцията през ноември 1999


Втора годишна среща на Антикорупционната мрежа в Истанбул

Срещата, която се проведе на 2 и 3 ноември 1999 г., разгледа напредъка, постигнат в антикорупционните програми в региона и дейността по осъществяване на предвидените мерки, и набеляза конкретни практики за борба с корупцията, които могат да се осъществяват съвместно от публичния и частния сектор. Коалиция 2000 беше представена от Александър Стоянов, Зам.- директор на Центъра за изследване на демокрацията по научната дейност. Участниците бяха информирани за предстоящото провеждане на Балкански форум срещу корупцията, чийто организатор от българска страна е Коалиция 2000. Те се договориха да бъде създадена “гореща Интернет линия”, чрез която да се разпространява конкретна информация, засягаща специфични проблеми на региона, както и да бъде публикувана на страницата www.nobribes.org текуща антикорупционна информация, планове за действие, закони, резултати от проучвания на общественото мнение и др.


Международна конференция “В отговор на предизвикателствата на корупцията”

се проведе на 19-20 ноември в Милано. Организатор на форума бе ISPAC (Международен научно-професионален съвет на Програмата на ООН за превенция на престъпността и наказателно право). Основни цели на конференцията бяха да осигури възможност за обмен на информация за факторите и проблемите, свързани с корупцията, и насърчаване на международното сътрудничество в областта на борбата с това явление. Вниманието на участниците се спря върху сътрудничеството между развитите, развиващите се и страните в преход за превенция и борба с корупцията. Презентациите акцентираха върху правните, наказателните и икономическите аспекти на корупцията, а също така и върху оценките на корупционните практики и поведение. На конференцията, която беше открита от г-н Пино Арлачи (Заместник генерален секретар на ООН), присъстваха държавни служители, представители на международни организации, народни представители, учени и журналисти.

Коалиция 2000 беше представена от Александър Стоянов, който участва в заседанието на тема "Инструменти за ефективно ограничаване на корупцията: най-добри практики". Г-н Стоянов представи доклада "Системата за мониторинг на корупцията на Коалиция 2000 и резултатите от нейното прилагане". В презентацията си той направи кратък преглед на методологията и теоретичните основи на Системата, а също така и на резултатите от прилагането й в периода юни 1998 – октомври 1999.


Участие на експерт от Коалиция 2000 в семинар за обучение на Международния институт за правно развитие

Александър Стоянов, Зам.-директор на Центъра за изследване на демокрацията, беше гост-преподавател на семинара на Международния институт за правно развитие на тема "Правна превенция и съдебен контрол на корупцията", който се проведе в Рим на 15 - 26 ноември 1999 г. В семинара участваха 27 представители на развиващи се страни и страни в преход (съдии, прокурори, юристи - представители на министерствата на правосъдието, правни съветници на организации, борещи се с корупцията, членове на комисиите за правна реформа, правни съветници, работещи в парламентите и неправителствените организации и други, заинтересовани от правните аспекти на борбата с корупцията).

В презентацията си на тема “Национални стратегии за борба с корупцията” г-н Стоянов на основата на опита, натрупан от Коалиция 2000, акцентира върху определянето на предизвикателствата и трудностите пред създаването на национална стратегия за борба с корупцията и съществената роля, която може да изиграе третият сектор в процеса на изграждане на консенсус и партньорство с правителството и други сектори на обществото. Специално внимание бе отделено на практическото разработване на План за действие срещу корупцията и Система за мониторинг на корупцията като елементи на националните програми за борба с корупцията. Той представи доклада "Системата за мониторинг на корупцията на Коалиция 2000 и резултатите от нейното прилагане”, като обърна специално внимание на методологията и теоретичните й основи, а също така и на резултатите от прилагането й в периода юни 1998 – октомври 1999.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.