Skip to main content

Разкриването и разследването на трафика на хора с цел трудова експлоатация е сериозно предизвикателство. Освен организираните престъпни групи, много компании имат възможността да печелят от него. Също така, законни компании биват използвани за прикритие на трафик на хора или въвличане в трудова експлоатация чрез дълги вериги за доставка от случайни и / или професионални групи. Аутсорсингът на дейности посредством договори за възлагане на подизпълнители и наемането на работници за временна работа в прекалено гъвкави трудови правоотношения повишава риска от практики на трудова експлоатация.

Правоприлагащите органи и бизнесът в еднаква степен следва да бъдат активни страни както в процеса по разкриване на трудова експлоатация, така и в създаването на среда, в която подобно престъпление спира да бъде доходно. Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора и Британското посолство в България, организира виртуална обществена дискусия на тема „Трафик на хора с цел трудова експлоатация: инструменти за успешно разследване и превенция във веригите за доставки“ на 18 ноември 2020 г. В дискусията, организирана в рамките на инициативата „Незаконните финансови потоци и трафика на хора с цел трудова експлоатация (FLOW)“, правоохранителните органи и бизнесът споделиха своето виждане за ефективните начини на идентифициране и разследване на трафик на хора, както и възможностите за превенция на трафик на хора с цел трудова експлоатация във веригите за доставки.

В първата сесия на дискусията бяха обсъдени разкриването и разследването на трафика на хора с цел трудова експлоатация. При представянето на два случая на най-добри практики от България и Великобритания беше подчертано значението на проактивното разследване и съвместните екипи за разследване. Насоки за правоприлагащите органи и инспекциите по труда са представени в ръководството Разследване на трафик на хора с цел трудова експлоатация, един от продуктите разработен в рамките на инициативата FLOW. Публикацията има за цел да улесни процеса по идентифициране на случаи на трудова експлоатация, особено имайки предвид факта, че жертвите невинаги са склонни да сътрудничат на властите. Следователно, разследването на други престъпления, извършени паралелно с трафика на хора, например укриване на данъци, фалшифициране на документи или измама, може да доведе до разкриване на трудова експлоатация.

Фокусът на втората сесия беше върху сложната динамика на веригите за доставки, както и върху значението на ангажираността на частния сектор, който играе основна роля в превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация. В рамките на сесията британската козметична компания LUSH представи на аудиторията своята практика за справяне и превенция на трудовата експлоатация. Преглед на препоръките за предотвратяване на трафика на хора и експлоатацията на работна ръка може да бъде намерен в друг продукт по проекта - предназначеният  за бизнеса наръчник Управление на веригите за доставки. Насоки за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, който също бе представен по време на сесията.


 

Това събитие е финансирано от Фонд “Вътрешна сигурност – Полиция“

на Европейския съюз

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.