Skip to main content

Жените остават встрани от дебата за справедливия енергиен преход, който в България е предимно ориентиран към запазването на работните места за миньорите във въглищния сектор – подход, затвърждаващ традиционния патриархален модел и икономически структури на пазара на труда. Енергийният преход (особено в България) предлага изключителен шанс за овластяване и участие на жените в икономическия и социалния живот, както и нови възможности за повече работни места за жените в устойчивата и зелена икономика. Демократизацията и децентрализацията на енергийната система в България и ЕС могат да стимулират участието на жените в енергийни общности (т.е. групи от граждани, които се обединяват, за да инвестират в проекти за възобновяема енергия), както и инвестицията и съвместното притежание на енергийни активи, които могат да овластят по-уязвимите социални групи.

С цел насърчаване на енергийното гражданство сред жените в България на 20 октомври 2022 г. Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“ и Община Белене, организира „Лаборатория за гражданско действие в контекста на енергийния преход“. Лабораторията въвлече жени от гр. Белене и региона в дискусия на тема социално приемане на нисковъглеродните технологии и нагласите на участниците към създаването на енергийна общност, като средство за справяне с енергийната бедност в тяхната общност и региона. По време на събитието Д-р Лилия Якова представи целите на лабораторията и Д-р Радостина Примова информира участниците относно енергийния преход, енергийната политика на ЕС, ролята на нисковъглеродните технологии в този преход, и същността на енергийното гражданство.

Discussion “Citizen Action Lab in the Context of Energy Transition", 20 October 2022, Belene

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101022585. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.