Skip to main content

Среща с Пълномощника на Германския Бундестаг за въоръжените сили

17:00

Възможността за създаване на омбудсман за въоръжените сили в България бе сред основните теми, обсъдени на срещата на Пълномощника на Германския Бундестаг за въоръжените сили д-р Вилфред Пенер с представители на ръководството на Центъра за изследване на демокрацията. Срещата се проведе на 28 септември 2004 г. в службата на Пълномощника за въоръжените сили в Берлин и е част от новата инициатива на Центъра за изследване на демокрацията по проучване на възможностите за въвеждане на специализирани институции от типа на омбудсмана в страната, като омбудсман по здравеопазването, омбудсман за въоръжените сили и т.н.

В срещата взеха участие още съветникът на Пълномощника за въоръжените сили Гуидо Ларге, заместник-ръководителят на дипломатическата мисия на България в Германия Атанас Кръстин и представителите на Центъра за изследване на демокрацията д-р Огнян Шентов, председател на УС, Владимир Йорданов, изпълнителен директор, д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма.

В хода на разговорите представителите на Центъра за изследване на демокрацията запознаха д-р Пенер с продължаващата вече повече от 6 години работа на Центъра по установяване на институцията омбудсман на национално и местно равнище в България, както и с бъдещите планове на организацията, свързани с проучване на възможностите за създаване на омбудсман за въоръжените сили в България като форма на специализирана защита на правата на военнослужещите и механизъм за противодействие на злоупотребите и корупцията във въоръжените сили. Подобна институция е от особено значение за страните в преход както във връзка с постепенното трансформиране на военната служба в професионална,така и с оглед на все по-активното включване на части от армията в мироопазващи и мироподдържащи операции в конфликтни зони по линията на ООН, НАТО и други организации.

Д-р Пенер, който е юрист по образование, представи структурата и дейността на Пълномощника на Германския Бундестаг за въоръжените сили. Институцията е установена с изменение на Основния закон от 1956 г. и приетия година по-късно и в сила от 27 юни 1957 г. Закон за Пълномощника на Германския Бундестаг за въоръжените сили. На практика обаче новата институция започва да осъществява своята дейност през 1959 г., когато парламентът избира първия пълномощник.

Пълномощникът за въоръжените сили е помощен орган на Бундестага при упражняването на парламентарен контрол, като следи за спазване на правата на военнослужещите и съблюдаване на принципите на вътрешното командване. Той се избира и отчита пред парламента и работи в тясно сътрудничество с парламентарната комисия по отбраната.

Пълномощникът за въоръжените сили има ранг на федерален министър, но същевременно е напълно независим от изпълнителната власт. Министърът на отбраната няма право да се намесва в неговата работа и дори подлежи на контрол от негова страна.

По време на срещата д-р Пенер предостави на представителите на Центъра за изследване на демокрацията материали, свързани с организацията и дейността на представляваната от него институция, включително нормативната уредба, организационната структура и бюджета на институцията.

Д-р Пенер прояви голям интерес към работата на Центъра за изследване на демокрацията по въвеждане на институции от типа на омбудсмана в България и изрази готовността си да съдейства за успешното продължаване на този процес – както като посети България и представи работата на своята институция, така и като приеме на посещение делегация от български депутати, представители на въоръжените сили и експерти.

Д-р Уилфред Пенер по време на срещата му с представители от Центъра за изследване на демокрацията
От ляво на дясно: Владимир Йорданов, д-р Огнян Шентов, д-р Вилфрид Пенер, д-р Мария Йорданова и Атанас Кръстин

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.