Skip to main content

Справяне със завладяването на държавата в Югоизточна Европа

08:45
Белград
Участници

През последните две десетилетия страните от Югоизточна Европа (ЮИЕ) изминаха дълъг път в развитието на борбата с корупцията, като изградиха множество институции, необходими за осигуряване на демократичен контрол и баланс. Въпреки това практиките за завладяване на държавата продължават да измъчват региона. Сближаването на бизнеса и политиката, използването на публичните институции като инструменти за репресия и натрупването на огромно незаконно богатство в ръцете на политиците водят до дългосрочни рискове за устойчивостта на демокрацията.

По време на политическия форум, проведен на 25 януари 2023 г. в Белград, бяха обсъдени начините за възстановяване на антикорупционната решимост в ЮИЕ, как публично-частните партньорства могат да подкрепят правните и процедурни реформи и какви са поуките за държавите - членки и кандидатите за членство в ЕС. Сред основните говорители и участници в дискусията бяха Виола фон Крамон-Таубадел, член на Европейския парламент, Група на Зелените/Европейски свободен алианс; Крум Зарков, министър на правосъдието на България, Даниел Фройнд, член на Европейския парламент, Група на Зелените/Европейски свободен алианс, посланик Йорн Еуген Гйелстад, Посолство на Кралство Норвегия в Белград, посланик Кристофър Р. Хил, Посолство на Съединените американски щати в Белград, и Таня Мишчевич, Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия.

Членовете на Регионалната платформа за публично-частно партньорство и добро управление (R2G4P) представиха вториядоклад за доброто управление в Югоизточна Европа, който се фокусира върху правните и процедурни пропуски, които пречат на декларациите за имущество да се превърнат в ефикасен инструмент за предотвратяване на корупцията и незаконното обогатяване. Анализът разкрива още, че политически свързаните фирми държат 5% от обема на договорите за обществени поръчки в ЮИЕ.

Участниците в дискусията се съгласиха, че експертният опит на гражданското общество е от решаващо значение за осъществяването на реформи и че участието му във вземането на политически решения ще спомогне за възвръщане на доверието в публичните институции. Като ярък пример за публично-частно партньорство бе представен инструментът MACPI (Monitoring Anticorruption Policy Implementation), който понастоящем се прилага в девет държави от ЮИЕ. Констатациите на MACPI ще подпомогнат зо изготвянето на бъдещия антикорупционен план и кампания за повишаване на осведомеността в град Крагуевац. Участниците отбелязаха, че войната в Украйна е разкрила сериозността на чуждото зловредно влияние в региона. Същевременно обаче тя е подновила импулса за разширяване на ЕС и за справяне със завладяването на държавата и концентрацията на власт. Експертите от Украйна отбелязаха, че антикорупционните реформи, започнати преди войната, продължават въпреки трудните условия благодарение на съществуващата политическа воля, силното гражданско общество и международната подкрепа. В заключение говорителите подчертаха, че присъединяването към ЕС може да бъде постигнато само в държави с функционираща демокрация, независима съдебна система и медии. Те също така призоваха всички заинтересовани страни да преодолеят равнодушието и бездействието по отношение на корупцията, като разработят и изпълнят конкретни действия в рамките на инициативи като Срещата на върха за демокрация.

политическия форум “Справяне със завладяването на държавата в Югоизточна Европа: Изпълнение на европейското обещание за върховенство на закона”, Белград, 25 януари 2023 г.
Руслан Стефанов, програмен директор, Център за изследване на демокрацията
Таня Мишчевич, министър на европейската интеграция на Република Сърбия
Посланик Кристофър Р. Хил, Посолство на САЩ в Белград
Посланик Йорн Юджийн Гйелсталд, Посолство на Кралство Норвегия в Белград

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.