Skip to main content

Шести годишен обществено-политически форум срещу корупцията

16:00

Коалиция 2000 свика шестия годишен обществено-политически форум срещу корупцията на 17 февруари 2004 г. в резиденция "Бояна".

Обществено-политическият форум, организиран ежегодно от Коалиция 2000, е авторитетна публична проява на антикорупционните инициативи, на нарастващото публично-частно партньорство между гражданските структури и институциите в борбата срещу корупцията. Обществено-политическият форум се събира веднъж в годината, за да направи преглед на постигнатото през изминалия период и да даде насоките за работа през следващата година. Членовете на форума са публични личности, известни със своята почтеност и добра репутация, представители на държавни и неправителствени организации. Основна цел на форума е обсъждането на годишния Доклад за оценка на корупцията.

"Безспорен е приносът на Коалиция 2000 към повишаването на обществената чувствителност и ограничаването на корупцията в българското общество чрез партньорство на широка основа между държавни институции, неправителствени организации и експерти.
...Ежегодният Доклад за оценка на корупцията е подходящ израз на увеличаващата се загриженост и чувствителност на българското общество към противодействието на корупцията чрез балансирана и реалистична преценка на ситуацията."


Хосе Лопес-Хорин, Посланик на Испания

"Корупционните индекси и докладите за оценка на корупцията на Коалиция 2000 отразяват публичният дебат относно корупцията в България и следват тенденцията към дискусия на конкретни проблеми, свързани с корупция в България.
...Съединените американски щати подкрепят и ще продължават да подкрепят България в усилията й да подобри управлението на съдебната система и да повиши прозрачността и отчетността на съдебната власт. В тази връзка, Докладът на Коалиция 2000 предлага конструктивни препоръки за това как точно да се подходи към някои от настоящите проблеми
."

Дебра Макфарланд, Директор, Американска агенция за международно развитие

Участници в шестия обществено-политически форум
Екатерина Михаилова и Мария Йорданова
Александър Стоянов
Христо Манчев и Бойко Коцев
Георги Николов и Татяна Дончева

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.