Skip to main content

Семинар “Oбсъждане методологията на проект CONFRONT”

23:00

На 17 февруари 2014 г. партньорските организации по проекта „Противодействие на нови форми на трафик на деца от ромски произход с участието на общността“ (CONFRONT) ще проведат в София заседание, на което ще обсъдят методология на провеждане на изследване чрез активно включване на ромските общности.
Проектът се фокусира върху три нови форми на трафик: просещи деца, трудова експлоатация за джебчийство и сексуална експлоатация на момчета. Теренната работа ще бъде осъществена сред ромски общности в България, Румъния, Унгария и Словакия.
Целите на проекта са:

  • да подпомогне усилията за противодействие на трафика на ромски деца, като осигури по-добро разбиране на новите форми на трафик чрез разработване и тестване на нови методи за проучване чрез включване, и извършване на анализ, основаващ се на доказателства.
  • да предостави на ромските общности възможност да бъдат равноправен партньор във формирането на политики и мерки за противодействие на трафика.
  • да насърчи дейностите по подпомагане на деца жертви на трафик в държавите по произход и дестинация чрез разработване на пилотни инициативи за подпомагане на тези деца и информирайки доставчиците на социални услуги и компетентните власти за новите форми на трафик.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.