Skip to main content

Седми годишен обществено-политически форум срещу корупцията

18:00

На 22 февруари 2005 г. в резиденция "Бояна" Коалиция 2000 организира Седмия годишен обществено-политически форум срещу корупцията. По време на Форума беше представен и обсъден ежегодния доклад за оценка на корупцията за 2004 г., който тази година бе озаглавен “Антикорупционните реформи в България”.

“Седмият обществено-политически форум за противодействие на корупцията е поредно доказателство за това, че осъзнаването на даден проблем е първата стъпка към неговото решаване. Обсъждането на проблема "корупция" в България премина през различни етапи: от разговорите на четири очи и в ограничени кръгове, през журналистическите материали и доклади на неправителствени организации към формулирането на правителствена стратегия за противодействие на корупцията и ежедневната работа по осъществяването й.
… Към края на мандата на настоящото правителство ние вече имаме конкретни и ясно измерими успехи в борбата с корупцията, които се отчитат от независими източници. Едни от тях винаги сме следили с голямо внимание - корупционните индекси на Коалиция 2000. Според тези индекси през периода от 1998 г. до днес се констатира над два пъти спад на абсолютния брой осъществени корупционни сделки в страната. Политическото и практическото значение на тази цифра са безспорно огромни.”


Г-н Антон Станков, Министър, Министерство на правосъдието и Председател на Комисията за координация на работата по борбата с корупцията

"През последните години Коалиция 2000 създаде и приложи в практиката редица ефективни и ползотворни механизми и инструменти, насочени към прозрачност на институциите и информиране на обществото за провежданите от тях мерки и действия в борбата срещу корупцията."

Г-н Бойко Коцев, Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи

“...Искам да благодаря на Коалиция 2000, на Центъра (за изследване на демокрацията) за това, че те поставиха този въпрос на масата и почнаха да търсят и обяснение, и разрешение на този въпрос, който наистина е много важен във всяко демократично общество. Този форум има особено значение, тъй като в известен смисъл е обобщение на досегашните усилия на българското общество за овладяване и ограничаване на един от най-тревожните феномени на съвременността – корупцията.
...Трябва да отбележим особено важното обстоятелство, че именно антикорупционните инициативи, преди всичко инициативата Коалиция 2000 се превърна в една от най-успешните формули за включване на гражданското общество във формулирането и подкрепата на съвременните реформи. Нещо повече, готовността на по-успешните политици и техните формации да се възползват от интелектуалните и морални ресурси на гражданското общество позволи да се изобличат порочните практики и бюрократични бариери на редуващите се управленски екипи.”


Г-жа Анастасия Мозер, Народен представител, Съпредседател, Парламентарна група БЗНС-НС, Демократическа партия и група народни представители

“...Всъщност Коалиция 2000 свърши много работа. Тя свърши много работа, най-вече в това, че извади, осветли и постави на разглеждане проблема за корупцията. Сега, когато отчитате резултатите, става ясно едно: намалява общият брой на случаите на корупция, увеличава се размерът на придобитото чрез корупцията. Най-елементарното разсъждение показва, че поради увеличаване на риска от извършване на корупция, се увеличава размерът на това, което приемат длъжностните лица. Защо се увеличава този риск? Защото, първо, е създадена, благодарение на действията на Коалиция 2000 и редица други организации, една обществена нетърпимост към този проблем. Обществена нетърпимост, явяваща се както в отношението на хората, така и в страха от експозиране чрез медиите, описване на случаите, даване на гласност, но същевременно и страха от една наказателна репресия.
...Когато има корупционни практики, когато държавата сама допуска създаването на тези корупционни практики, действията на една организация като Коалиция 2000 да ги изобличи, да ги осветли са полезни.”


Г-н Росен Димов, Апелативен прокурор, Апелативна прокуратура, Пловдив

Участници във форума
От ляво на дясно: г-жа Анастасия Мозер, г-жа Дебра Макфарланд, д-р Огнян Шентов и г-н Антон Станков

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.