Skip to main content

Съдебна стратегия за противодействие на насилствения екстремизъм в затворите

11:00

Радикализацията в затворите представлява сложно предизвикателство пред сигурността, което налага необходимостта от широкоспектърен подход за превенция. От съществено значение е служителите в корекционните служби да са запознати с този феномен и да притежават практически умения за противодействие на неговите проявления.

На 21 декември 2020 г., Центърът за изследване на демокрацията проведе онлайн обучение за противодействие на радикализация в затворите. Обучението бе насочено към служители в пенитенциарната система и бе организирано в партньорство с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Министерство на правосъдието, България, и експерти от Министерството на правосъдието на Италия. В рамките на обучението бяха разгледани технологии за интерактивна професионална подготовка (например симулативни упражнения с елементи на виртуална реалност) и иновативни стратегии за разследване в сферата на цифровата криминалистика.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.